Informujemy, że FPH Kinga Falkiewicz realizuje projekt pn.
„Rozwój marki MINIMI poprzez promocję na rynkach międzynarodowych”
w ramach działania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
kwota dofinansowania 434 095.00 zł.
Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport
dzięki udziałowi w programie promocji branży MODA POLSKA
i programach promocji o charakterze ogólnym.
Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej
MINIMI poprzez Markę Polskiej Gospodarki.
Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i promocję
panelu MPG, udział w misji i realizację działań fakultatywnych.